Tuesday, May 29, 2012

Kailangan Kita: Kabanata 6
Kailangan Kita
Kabanata 6: Pugad ng Kahirapan

“Mano po, ‘La.” sabay abot ni Camillo sa kamay ng kanyang lola na idinampi niya sa kanyang noo.

“O, bakit malungkot ang mukha ng apo ko?” tanong ni Lola Carmina na nangakasuot ng pulang duster.

“Wala po ito, ‘La.” sabay ngumiti ng pilit si Camillo.

“Sabi mo ‘yan eh...” parang bata na turan ng matanda. “Pero kung may problema ka, sabihin mo lang ha...”

“Opo...” magalang na sagot ni Camillo. “Siya nga pala, ‘La, ayos na po ang lahat.” panandaliang huminto ang binata saka nagpatuloy sa pagsasalita. “Kaso, may one (1) week training pa ako para sa designated office ko. Kailangan ko kasing mag-work ng 16 hours kada linggo in return sa tulong nila sa ’kin...”

“Anong kaso do’n?” tanong ng matanda na nakaupo sa isang upuan habang nag-gagantsilyo. “Kaya mo naman ‘yon ‘di ba, apo?” pagpapalakas ng loob na wika ni Lola Carmina para sa apong si Camillo.

“Salamat, ‘La...” napayakap si Camillo kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha sa kanyang Lola Carmina na naging ina na niya simula sa pagkabata. “Mabuti pa kayo, concern sa future ko...mabuti pa kayo, iniisip niyo ang kalagayan ko.”

“Huwag ka nang umiyak, ang pangit mo kasing umiyak eh...” pagbibiro ng matanda.

“Lola naman...nag-e-emote ‘yong tao...” nagsisimula ng ngumiti ulit si Camillo. “Bibili na po pala ako ng uniform para sa picture-taking para sa scannable I.D.”

“Punta ka sa Lolo mo, sa kanya ka na raw humingi.”

“Huwag na po, ‘La, kay Papa nalang. I-save niyo nalang po para sa gamot niyo.”

Umalis na si Camillo para hindi na mapilit pa ng kanyang Lola Carmina.

^^^^^^^^^^

Nakasakay sa dyip si Camillo habang iniisip ang halik na ninakaw sa kanya ni Ron. Nawawalan siya ng gana na pumasok dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari.

^^^^^^^^^^

“Mà, para po!” tawag ni Camillo sa atensyon ng tagamaneho ng dyip na kanyang kinalululanan para ihinto ang sasakyan

Huminto ang sasakyan sa isang parke, maraming taong naglalakad, maraming sasakyang nagdaraan, ‘di mabilang ang mga barung-barong, naglipana ang mga kalat, mga papel, bote ng inumin, supot ng mga pagkaing walang sustansya at maraming batang naglalaro sa may isang parte ng parkeng iyon. May mga binatilyong walang pang-itaas na nangakaupo sa isang pahabang silya at pinalilipas ang gabi sa tulong ng mga nakalalasing na inumin.

Sa harap ng parke, mayroong isang gasolinahan na may katabing isang unibersidad at mga kantina.

Dumaan si Camillo sa umpok ng mga binatilyo. Kilala niya ang mga ‘to at maging ang mga lalaki ay kilala rin siya dahil sa kanyang ama na popular sa lugar na iyon. Tanyag ang kanyang ama sa liblib na lugar na iyon dahil ito ang pinagkukunan ng mga tao roon ng isang bagay na kung tawagin nila ay ‘bato’ na naihahanay sa listahan ng mga ilegal na gamot.

“Ayan na si Mr. Pogi oh...” sambit ng lasing na lalaki. “Isang shot lang oh...”

“Hindi na, kayo na lang.” mahinahong si Camillo dahil ayaw niyang makabuo ng away.

“Sige na...” inilalapit ng binatilyo ang isang maliit na baso kay Camillo.

“Hindi na nga po...” saka hinawi ang baso ng alkohol na iyon.

“Hoy! Ano ‘yan?!” sigaw ng isang tanod kung kaya naman huminto na ang binatilyo sa pangungulit kay Camillo. “Sige na, Camillo.”

“Salamat po, Mang Ben!”

Oo, ito ang pamayanang sinilangan ni Camillo, datapwa’t ito rin ang pamayanang pilit niyang tinatakasan noon.

Pilit niyang kinakalag ang mahigpit na kalawanging bakal na nakapulupot sa kanya         ang iwan ang kanyang ama ng mag-isa at hayaan itong gawin ang napasukang trabaho.

Mahirap para kay Camillo na umalis sa tabi ng kanyang ama. Alam niyang napipilitan lamang ito na ibenta ang sarili sa mga kuko ng malalaking tao ng lipunan. Alam niya na noong pinasok ng kanyang ama ang ganitong gawain para sa kanilang kapakanan, hindi na ito kailan man o kailan pa makalalabas sa isang hawlang walang pinto o bintana man lang.

^^^^^^^^^^

“Subukan mong kumalas sa grupo, anak mo ang kapalit...” pananakot ng isang lalaking may malaking pangangatawan na may hawak na isang baril na itinututok sa kanyang bunganga na wari mo’y ginagawang isang mikropono. “Ano?” mahinahong tanong ng lalaking nagmamay-ari ng napakalalim na boses na may kasamang lima (5) pang kalalakihan.

Nag-isip si Conrad, natakot siya sa mga maaaring maganap kapag kumalas siya sa sindikatong kinabibilangan niya.

“Ano?!” bulyaw ng lalaki kay Conrad saka itinusok ang hawak na baril sa ilalim ng panga ng ikalawa.

“Hi-hindi na po!” biglang sagot ni Conrad habang tumatagaktak ang pawis.

“Mabuti kung gano’n, alam mo naman siguro ‘yong patakaran simula pa noong umanib ka sa kapatiran? Na walang kakalas oras na maging miyembro ka na nito.” tila nakontento na ang lalaki sa narinig na sagot ni Conrad dahil sa nakita niyang panginginig nito. Isa pa, alam niyang nasindak niya talaga si Conrad dahil sa biglang reaksyon nito.

Napalingon ang lahat nang may kumatok sa pinto.

“’Pa? Si Camillo po!”

Nagbalik ng tingin ang lalaki kay Conrad.

“Tandaan mo, makaalis ka man sa samahan, ‘yang anak mo-” saka itinuro ng lalaki ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg at umaktong ginigilitan ito.

Natatakot na tumango si Conrad, itinago ng lalaki ang kanyang baril at saka tumalikod sa nauna kasama ng lima (5) pang lalaki. Binuksan nila ang pinto, iniluwa nito ang imahe ni Camillo.

Naglakad ang mga lalaki at walang pakundangang binunggo si Camillo na naging dahilan ng kanyang pagtumba. Sa halip na tulungan siya ng mga lalaking ‘to, nag-iwan pa ito ng nakapang-aasar na ngiti, subalit hindi asar ang naramdaman ni Camillo, kundi takot.

Pagkaalis ng mga lalaking nangakasuot ng itim na panlamig na tulad ng suot ng mga sindikato sa mga teleserye, tumayo si Camillo at pumasok sa loob ng kwarto upang sabihin ang sadya niya sa kanyang ama.

“’Pa, sino sila?” nagtatakang tanong ni Camillo. Hindi na binanggit pa ni Camillo ‘yong nangyari kani-kanina lang.

“Ahh...sila? Mga ka-ka-k-kaibigan ko...” pautal-utal na tugon ni Conrad sa anak. “Kumusta ang enrollment ng pogi kong anak?” pinilit ibahin ni Conrad ang aura ng paligid. Habang binibigkas niya ang huling mga salita, ginulo niya ang buhok ni Camillo na nakagawian na niya sa t’wing bibisitahin siya ng kanyang anak.

“Enrolled na po ako, ‘Pa.” masayang pagbabalita ni Camillo saka tumungo sa isang upuan. “Hihingi nga po sana ako ng pambili ng uniporme para sa picture-taking para sa I.D. ko.”

“O, ito...” sabay abot ni Conrad ng pera sa kanyang anak. “Basta kapag may kailangan ka dumaan ka lang dito.”

“Sige po, ‘Pa!”

“Kain tayo?” pagyayaya ng ama ni Camillo.

“Sige ba!”

Totoo ngang gagawin lahat ng magulang maging ang mga paraang makasasama sa kanila para lamang sa ikauunlad ng kanilang pamilya.

^^^^^^^^^^

Pagkatapos ng pagkain ng mag-ama sa labas, ipinahatid na lamang ni Conrad si Camillo sa isang pedicab pauwi. Nakaramdam ng lungkot si Camillo dahil sa iiwan na naman niya ang ama sa masukal na lugar na iyon.

Pangarap ni Camillo ang maging isang mamamahayag, gagawin niya ang lahat ng mga posible at imposibleng paraan para lamang makamit ito. Alam niyang maihahango rin niya ang kanyang ama at ang buo niyang pamilya sa putik ng kahirapan.

^^^^^^^^^^

Inihanda ni Camillo ang lahat ng mga kailangan niya nang gabing iyon upang maging maayos ang takbo ng kanyang pagsasanay kinabukasan.

^^^^^^^^^^

“Saan kaya ako maa-assign bukas?” tanong ni Camillo sa kanyang sarili. “Bakit kasi hindi na lang sinabi, no’ng last meeting namin?” napabuntong hininga na lamang si Camillo habang naglalatag ng banig sa sahig.

“Camillo!” malumanay na sigaw ni Lola Carmina mula sa ikalawang palapag na gawa sa plywood ng kwartong inuupahan nila. “Matulog ka na, maaga ka pa bukas!”

Pinatay ni Camillo ang ilaw, humiga nagdasal at natulog upang maghanda sa bagong lakbayin ng kanyang pagtatagumpay.

^^^^^^^^^^

Kailangan Kita: Kabanata 5


Kailangan Kita
Kabanata 5: Unang Halik

Nang mapansing nakatitig ang lalaki at hindi nagbabawi ng tingin, nakaramdam ng hiya si Camillo at ibinaling ang mukha sa kanyang kaliwa upang maiwasan ang nakatutunaw na mga titig ng binata.

“Ang bigat mo...” mahinahong reklamo ni Camillo.

“S-sorry...” nagmamadaling tumayo mula sa pagkakapatong kay Camillo si Ron. Hindi lingid sa kanya na kanina pa silang dalawa na magkapatong. Nakaramdam din ng hiya si Ron sa ikinilos.

Sinundan ni Ron si Camillo kanina upang mag-espiya sa binata. Hindi rin alam ni Ron sa kanyang sarili kung bakit ba interesadong-interesado siya sa binatang kailan lamang niya nakilala. Nag-out pa nga siya sa kanyang duty para lamang masundan kung saan ito tutungo at malaman na rin ang tirahan nito. Naglalaro sa kanyang isip kung anong uri ng tao si Camillo, at alam niya na lubos na nakaaapekto ang paligid na ginagalawan ng isang nilalang sa kanyang pagkatao.

Tinulungan ni Ron si Camillo na tumayo. Iniabot niya ang kamay sa nakatihayang si Camillo. Nang maglapat ang kanilang mga kamay, tila bumagal ulit ang takbo ng oras, may kung anong bagay na dumaloy mula sa kanilang mga palad patungo sa kanilang braso na tumutulay papunta sa kanilang mga puso.

Ayaw ni Ron ang ganoong pakiramdam kaya bigla niyang binitiwan si Camillo na noo’y nasa akto na ng pagtayo. Walang anu-ano’y natumba si Camillo na halatang nagdulot ng sakit sa kanyang likuran.

“Ahh...” sigaw ni Camillo habang nakagusot ang mukha at hinihipo-hipo ang kanyang p’wetan.

“Sorry...” nag-aalalang paumanhin ni Ron saka iniabot muli ang kanyang kamay upang tulungan si Camillo na muling tumayo.

“Ewan ko sa’yo!” sigaw ni Camillo kasabay ang paghawi sa kamay ni Ron, halata sa mukha nito ang pagkagalit. “Mag-aabot ka ng tulong, tapos bibitiwan mo ako, ang sakit kaya. Lakas din ng trip mo no?”

“Hindi ko naman sinasadya...” sabi ni Ron na hindi man lang makatingin kay Camillo kaya iniyuko na lamang niya ang ulo.

Tumayo si Camilllo ng mag-isa. Nawala na rin ang masa ng mga usisero at usiserang nabuo ng dahil sa aksidente.

Dahil sa galit ni Camillo, hindi niya tinanggap at pinansin ang latag ng mga salita ni Ron. Ikaw ba naman ang tulungang tumayo, pero bigla ka rin namang bibitiwan, hindi ka ba magagalit?

Tumakbo si Camillo. Hinabol siya ni Ron. Binilisan pa ni Camillo na minsa’y nakabubunggo ng mga naglalakad. Para silang magkarelasyong naghahabulan sa gitna ng maraming tao. Nahuli ni Ron ang braso ni Camillo, subalit hindi naging mahigpit ang pagkakahawak niya rito kaya nakawala si Camillo.

Hindi pa rin natitinag si Ron kaya hinabol pa rin niya si Camillo. Hindi mawari ni Ron kung bakit ba pilit niyang sinusundan ang binatang si Camillo, p’wede na naman niyang iwan ito dahil wala naman silang kung anong koneksyon sa isa’t isa at alam din naman niyang magkikita sila bukas sa parehong office, basta gusto niyang humingi ng paumanhin sa lalaking nagdulot at nagdudulot sa kanya ng kakaibang damdamin.

Nakaisip ng ideya si Camillo. Ililigaw niya si Ron. Nagsuot si Camillo sa iba’t ibang lagusan. Subalit magaling si Ron sa habulan. Ipinagpatuloy ni Camillo ang pagpasok sa mga lagusang ngayon lamang niya nadaraanan.

“Hindi baleng maligaw ako...mawala lang sa landas ko ‘tong lalaking ‘to...bakit ba kasi sinusundan pa niya ako?” tudyo ng isip ni Camillo.

Nagpatuloy ang habulan, lumiko si Camillo sa isang pasilyo.

“Ahhh...s**t!” sigaw niya sa isip.

Mali ang ginawang pagliko ni Camillo sa parteng iyon ng lungsod. May isang malaking pader ng isang bahay-paupahan ang nakaharang sa daan, dead end ika nga. Madilim ang lugar. Walang taong naglalakad-lakad sa paligid. Walang sasakyang nagdaraan, isa pa’y tahimik din ang lugar.

Pagkapihit ni Camillo upang lisanin ang lugar, nakita niya si Ron na hihingal-hingal at magkasalubong ang kilay. Kitang-kita sa mukha nito ang galit. Ibang-iba ito sa Ron na una niyang nakilala sa CASR.

Lumalapit si Ron at dahan-dahan, humahakbang si Camillo patalikod kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na sanhi ng takot.

“Patay...nagalit ko yata si Kuya Ron...ikaw naman kasi Camillo, p’wede mo namang tanggapin ang sorry niya, pinahabol mo pa ‘yong tao...”

Narating ni Camillo ang dulo. Ngayon nga ay nakalapat na ang kanyang likod sa pader.

Nakaisip na naman ng paraan si Camillo. Nakita niyang may uwang ang kaliwang bahagi ni Ron na sapat na upang magkasya siya. Plano niyang tumakbo sa espasyong ito upang makaiwas kay Ron na ngayon ay seryoso na ang mukha.

“One, two, three...”

Tumakbo si Camillo papunta sa gilid ni Ron, subalit naging maagap si Ron at nakuha niya ang gustong mangyari ni Camillo. Nang malapit na si Camillo, bigla niyang iniharang ang kanyang kaliwang braso habang nakalapat ang kanyang palad sa pader. Nabunggo dito si Camillo na ngayon ay todo ang kaba.

Inilapat pa ni Ron ang kanan niyang braso upang kulungin si Camillo. Kasalukuyang nakapagitna si Camillo sa dalawang malamang braso ni Ron na ngayo’y kaharap na niya. Malapit na malapit ang mukha nila sa isa’t isa.

Inilapit pa ni Ron ang mukha sa mukha ni Camillo hanggang sa magkadikit ang kanilang mga noo.

“Bakla ka ba?” panimula ni Ron na seryoso ang tono at mukha. “Takbo ka ng takbo eh...”

“Hindi ah...”

“Bakla ka...” pamimilit ni Ron.

“Hindi nga eh!” sigaw ni Camillo. “Baka ikaw?”

“Ako bakla? Hindi mo alam ang sinasabi mo p’re.” halata ang lalong pagkagalit ni Ron ng marinig ang bintang ni Camillo.

“Kitams? Ikaw ang bakla.” determinado ngunit takot na sabi ni Camillo. “Nagagalit ka eh...ang tunay na lalaki, pagsinabihan mo na bakla eh hindi nagagalit kasi alam niya sa kanyang sarili na lalaki siya.” tuluy-tuloy na sambit ni Camillo. “At mas-“ natigil ang mabilis na pagsasalita ni Camillo.

Inangkin ni Ron ang mga labi ng binatang si Camillo. Nagulat si Camillo sa ginawa ng binata. Naramdaman niyang iginagalaw ni Ron ang mga labi nito na kasalukuyang nakahinang sa kanyang mga labi. Pero itinigil din agad ni Ron at kumalas sa napipintong mapusok na halikan.

“Kilala...niya...ang...sarili...niya...” putul-putol na pagpapatuloy ni Camillo sa dapat sana’y sasabihin niya kanina.

Nabalot ng katahimikan ang paligid. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Ron.

“Ba’t natahimik ka?” ipinakita niyang wala lang sa kanya ang nangyari. “Walang makakaalam nito ha?”

Hindi pinansin ni Camillo si Ron. Umalis siya at hindi na lumingon pa. Hinayaan na rin siya ni Ron na makaalis. Naisip ni Camillo na sa halip na humingi ng paumanhin si Ron, hiningian pa siya nito ng pabor.

Ngayon ay naiwang nakayuko si Ron habang nakasandal sa pinagkasandalan ni Camillo kanina.

“Bakit ko ginawa ‘yon?” tanong ni Ron sa sarili. “Baliw kang Ron ka, mamaya baka kung anong isipin no’n. Hindi p’wede ‘to! Ayoko...hindi ako....ahhh...” hindi matuloy ni Ron na bigkasin ang salitang ‘bakla’. “Bakit ba kasi dumating ka pa sa buhay ko? Sana lumipat ka na lang ng school. Maaalis din kita sa landas ko.” Paiba-ibang emosyon na turan ni Ron. “Sorry, pero
Kailangan lang talaga, Camillo...”

Gusto lang sanang takutin ni Ron si Camillo pero magso-sorry din naman siya dito. Nais niya lang sanang pagmukhaing biro ang mga bagay-bagay, ang mag-galit-galitan, subalit nagbago ang lahat sa isang halik, sa kanilang unang halik.


fernandzsteppingstones.blogspot.com

Kailangan Kita: Kabanata 4


Kailangan Kita
Kabanata 4: Unang Pag-ibig, Unang Pighati

“Camillo!” sigaw ng isang pamilyar na boses kay Camillo na nagmumula sa kanyang likuran.

Dahil dito, napalingon si Camillo na noon ay lalabas na sana upang makauwi.

“Karen?” hindi makapaniwalang anas ni Camillo.

Hindi na nagsalita pa ang babae. Tumakbo ito palapit kay Camillo saka niyakap ang binata.

“Ito naman...nakalimutan na agad ako.” maarteng turan ni Karen. “Dito na rin ako mag-aaral, nandito ka kasi eh...”

“Ah...na-miss mo ako ‘no?” pagbibiro ni Camillo.

“Hindi kaya...”

“Kaya pala kung makayakap ka...” natawa si Camillo saka tinapos ni Karen ang pagkakabigkis sa binata. Natawa na lamang sila pareho.

“Uuwi ka na?” tanong ni Karen.

“Oo eh...” sagot ni Camillo. “Sige, good luck na lang.”

“Sige...” pagtatapos ni Karen sa usapan. “Bye!”

Saka tumalikod si Camillo at walang tingin-tingin na kumaway-paalam kay Karen.

Si Karen Gonzaga Piedad ay ang dating kasintahan ni Camillo noon pang tinatahak nila ang 2nd year high school. Dahil sa inakalang lihim ni Camillo, labis-labis na sakit ang kanyang nadama kaya napagdesisyunan niyang putulin na ang bagay na namamagitan sa kanila. Lalong naging mapait ang lahat ng malamang wala namang katotohanan ang lahat ng kanyang mga inaakusa at nagawa pa siya nitong ipaglaban.


“Nakita niyo ba si Camillo?” tanong ni Karen sa mga kaklase. “Kanina ko pa hinahanap eh...”

“Si Camillo ba?” balik na tanong ng isa sa kanyang mga kaklase saka panandaliang nag-isip. “Hindi namin napansin eh...”

“Ah...ganon ba?” malungkot na si Karen.

“Pero nakita ko siya, kasama ‘yong bestfriend niyang 3rd year.” sabat ng isa.

“Ah..oo nga ‘yong gwapo...Leo yata ang pangalan.” sali pa sa usapan ng isa.

“Ah...sige, hahanapin ko na lang sila.”

“Wow! Ang sweet naman!” halos sabay-sabay na sambit ng mga kaklase niyang babae.


“Kailan mo ba hihiwalayan si Karen?” tanong ng isang lalaki.

“Anong sinasabi mo, Leo?” si Camillo.

“Mahal na mahal kita Camillo, sana pagbigyan mo ako, hindi na ako makapaghintay.” naluluhang si Leo.

“Mahal din kita, Leo...” naaawang sabi ni Camillo habang hawak ang mukha ni Leo.

Napansin nilang gumalaw ang pinto kaya sabay silang napatingin dito. Lumabas si Camillo, wala siyang nakita, pumasok siyang uli at nagpatuloy sa mga dapat sana’y sasabihin.

“Mahal kita, pero bilang kaibigan lang...” pamimilit ni Camillo. “Sana maintindihan-“

Subalit hindi pa man natatapos si Camillo sa litanya, umalis si Leo at minabuting mapag-isa. Bakas sa mukha nito ang pagkadismaya.

Lumabas na rin si Camillo sa kwartong iyon. Naglalakad siya sa isang pasilyo ng makita ang kanyang kasintahan na malungkot. Masaya siyang lumapit dahil alam niyang naipaglaban niya ang pag-ibig dito, pero nagulat siya dahil sa ginawang pagsampal ni Karen sa kanya.

“B-bakit?” nagtatakang tanong ni Camillo habang nakahawak sa kanyang kaliwang pisngi.

“Wag ka ng magsalita!” kumawala na ang emosyon na pinipilit na pigilan ni Karen.

“Wala akong ginagawa...”

“Anong wala?! Ano ‘yong mga narinig ko kanina?!”

“Mali ‘yong iniisip mo, Karen...”

“Wala na tayong dapat pag-usapan.” saka tumalikod si Karen.

Hinawakan siya ni Camillo sa braso nang mag-umpisa siyang humakbang. Humarap siya at mabilis na sinampal ulit ang nobyo.

“Para ‘yan sa sakit na binigay mo!” tumalikod ulit si Karen at humakbang palayo, subalit ilang sandali pa at humarap siya ulit. “Oo nga pala, kailangan ko ng talino mo kaya sinagot kita, hindi talaga kita mahal, hindi na kita kailangan. At pinagsabay ko kayong dalawa ni Mark. Hindi ko lubos maisip na bakla ka...nakakadiri ka...I hate you!” saka umalis.

Naiwan si Camillo na dinaramdam ang isang sikreto na galing mismo sa kanyang pinakamamahal.

“Kung alam mo lang, Karen...”


Napag-alaman ni Camillo na mayroon ngang relasyon si Mark at si Karen. Pero ang hindi niya alam ay naging magkasintahan lamang ang dalawa matapos nilang maghiwalay ni Karen.

Dahil sa naidulot na sakit ni Karen kay Camillo, napag-isip-isip ni Camillo na hindi si Karen ang para sa kanya, kaya hindi na siya nagmahal ulit, ayaw na niyang maranasan pang muli ang kakaibang sakit, pait, at pighati, at napagpasyahang maghintay na lamang.

Si Karen nama’y pinilit na mahalin si Mark, ngunit hindi niya talaga magawang kalimutan si Camillo lalo pa’t hindi naman nagkaroon ng relasyon sina Camillo at Leo. Isa pa, nang kumprontahin niya si Leo, nalaman niyang ipinagtanggol siya ng dati niyang nobyo.

Subalit nangyari na ang lahat ng mga pagkakamali, nasaktan na niya si Camillo. Alam niyang hindi na ito kailan pa babalik sa kanya, ngunit umaasa pa rin ang kanyang puso sa kakatiting na posibilidad.

Sa kabutihang palad, kinalimutan ng sawing magkasintahan ang mga dapat nang kalimutan at ipinagpatuloy ang pagtahak sa daan na nakahanda na para sa kanila, subalit hindi rin nila maiwasang makapag-usap at magkrus ang kanilang landas kaya nabuo ang isa pang bagay          ang pagkakaibigan.


Samantala, patawid noon si Camillo sa pedestrian lane nang may tumulak sa kanya.

Sobrang bilis ng mga pangyayari. Tunog ng busina at sigawan ng mga tao ang tangi na lamang niyang nasaksihan. Saka niya napagtanto na muntik na pala siyang masagasaan ng makita ang isang motoristang nagagalit sa kanya.

“Kung magpapakamatay ka, ‘wag kang mandamay!”

Ngayon ang takot ay napalitan ng kakaibang damdamin ng malamang nakapailalim siya sa isang lalaki na nakayakap sa kanya ng mahigpit. Biglang bumagal ang takbo ng oras. Nararamdaman ni Camillo ang mabilis na pagtibok ng puso ng lalaki. Damang-dama niya ang mabangong hininga nito na dumadampi sa kabuuan ng kanyang mukha. Ang init na nagmumula sa katawan nito ay tila bumubuo ng isang emosyon na bago para kay Camillo. Isa pa, maliban sa hininga ng lalaking nakapaibabaw sa kanya, mayroong isang amoy na parang naamoy na niya kailan lang. Isang kaaya-ayang amoy na kayang pawiin ang panginginig ng kanyang katawan dala ng aksidente kasabay ng pagkatunaw ng tanikala sa kanyang puso na nagbabawal sa kanyang umibig lalo pa’t sa kapwa niyang lalaki.


fernandzsteppingstones.blogspot.com

Kailangan Kita: Kabanata 3


Kailangan Kita
Kabanata 3: Katas ng Pagsisikap

Tulad ng plano ni Camillo, tinapos niya ang mga dapat lakarin noong araw ding ‘yon. Narito ang pumunta sa Registrar’s Office, sa Finance Center, at maging sa chairman ng mga Academic Scholar na si Mr. Lee.

“Base on your exam results…” panimula ni Mr. Lee. “You are an achiever.”

“Oh, thank you for the complement, Sir!” masayang pagpapasalamat ni Camillo.

“But,” pambibitin ni Mr. Lee na ikinakaba ni Camillo. “As an Academic Scholar of our dear institution, we need to assign you to one of our offices here. Just think of it as your service and thanksgiving for the privilege and assistance that we’re going to give you.”

“No problem, Sir.” nakawala sa kaba na si Camillo.

“But,” nambibiting uli na si Mr. Lee.

“Ano ba naman ‘yan puro “but” na lang…ayaw n’yo ba akong papasukin dito?” tudyo ng isip ni Camillo.

“Academic Scholars can plan what day, and time they like to be in service, unlike SA Grant Holders, they need to serve and to be in duty in their designated offices everyday. And another one, Academic Scholars are only required to be in duty 16 hours per week.” masayang pagbabalita ni Mr. Lee sa kinakabahang si Camillo dahil sa dami ng “but” na inuusal niya.

“What about the maintaining grade, Sir?” magalang na tanong ni Camillo.

“Don’t you worry, just study much and more harder to have as high as 1.50.” pagpapalubag ni Mr. Lee sa nadamang kaba na bumakas sa mukha ni Camillo.

“Promise, Sir.” Pagtanggap ni Camillo sa hamon.

“So, that’s all, congratulations and welcome!” saka hawak sa balikat ni Camillo. “Come tomorrow and see me before 8:00 am to talk about your one (1) week training regarding your job in your office.”

“Okay, Sir. Again, thank you, Mr, Lee.” saka umalis si Camillo sa office ng chairman ng Acad. Scho.

Hindi alam ni Camillo pero nagkaroon ng epekto sa kanya ang paghawak sa kanya ni Mr. Lee. Napansin din niyang mataman ang pagkakatitig nito sa kanya. Pero inisip na lang din niyang baka ganoon lang talaga mag-welcome ang taong ‘yon. Isa pa lalaking-lalaki naman ito kung iyong pagmamasdan.

Si Mr. Lorenzo Abuevo Lee ay ang chairman ng kasalukuyang 30 Acad. Scho. Ng kanilang pamantasan. Nagtapos ng Business Administration sa parehong kolehiyo. May angking talino kaya madaling na-absorb ng sariling institusyon bilang isang professor. Kinahuhumalingan ng kanyang mga estudyante dahil sa mapang-akit niyang mga mata na nakuha niya sa kanyang ina at mala-Adonis na hulma ng mukha.

Banat din ang katawan dulot ng iba’t ibang trabahong pinasukan upang makapagtapos ng pag-aaral dahil mula sa isang maralitang pamilya. Anak ng isang intsik na hindi man lang niya nakilala. Tanging ina niya lamang ang kanyang nakasama mula pagkabata. Ayon sa kanyang ina, nasa sinapupunan pa lamang siya ay iniwan na sila ng ama na naka-fix marriage na pala sa kapwa intsik.


Sa kabilang banda, dahil sa tapat lamang ng CASR ang guardhouse na daanan ng tao palabas at papasok, napansin ni Ron si Camillo na palabas na sana ng kausapin ng isang babae. Nagkakatawanan pa nga ang dalawa.

“At kabago-bago pa lang, eh nambababae na, aba at nagyakapan pa rito ah. Humanda ka sa akin, ang balita ko eh dito ka maa-assign.” hindi alam ni Ron kung bakit ito ang nasabi niya. Natawa pa nga siya ng mahina dahil sa naiisip.


fernandzsteppingstones.blogspot.com

Kailangan Kita: Kabanata 2


Kailangan Kita
Kabanata 2: Hindi Inaasahang Kalituhan


Halata sa mukha ni Ron ang pagkainip habang ina-update ang listahan ng enrollees ng kanilang pamantasan. Kasabay nito ay ang paghintay niya ng mga walk-in applicants.

“Haayy!” naitaas ni Ron ang dalawang kamay paunat. “Boring talaga sa opisinang ‘to.”

Bilang isang Student Assistant (SA) itinalaga siya ng presidente ng kanilang kolehiyo sa Center for Admissions and School Relations (CASR).

Kaiba sa mga nakaraang araw na halos mapuno na mga WI applicant ang CASR, ngayon ay paisa-isa lamang ang bilang ng mga dumarating.

“Ron?” tawag ng isang babaeng may katabaan sa naiinip na si Ron. “Pahiram naman ng cellphone mo, io-open ko lang Facebook ko.” maarte at tila nagmamakaawang sabi ng babae.

“O, ito.” sabay abot ni Ron ng kanyang phone na galing sa kanyang bulsa at wala ng iba pang sinabi.

Ilang sandali tumili ang babae na ikinagulat ni Ron at ng lahat ng empleyado sa loob ng opisina.

“Bakit?” nagtatakang tanong ni Ron habang siya ay nakaharap sa kompyuter at ina-update ang list of enrollees. “Ahh…alam ko na. Siguro sinagot ka na ng nililigawan mo. Haayy…kababaeng tao, siya pa ang nangungulit sa lalaki” pagkatapos ay umiling-iling pa siya.

“Hindi kaya” naiinis na sabi ng babae. “Ako, si Cecille Enrique Abila, hahabol sa lalaki?” sabi ng babae ng buong giting. “No way!”

Pagkatapos na pagkatapos ng mga huling sinabi ni Cecille ay lumapit siya kay Ron ng may mapang-asar na ngiti.

“Ikaw ha…” pabulong na panimula ni Cecille. “Mayroon kang hindi sinasabi sa amin.”

“Ha?” nagtatakang si Ron. “Ano naman ‘yon?” tanong ng kinakabahang si Ron sa kung anong nakita ni Cecille sa kanyang cellphone. Oo alam niyang mayroong mga pornclips sa kanyang phone, peo sigurado naman siyang may code iyon.

“May nag-text kasi sa’yo.” sagot ni Cecille. Basahin ko ha…”

Ron ko, gud mornin’ sau…missing u already, hope 2 see u ma2ya…muah…

“Ah…girlfriend ko ‘yan” tila siguradong si Ron.

“Charot!” sabi ng hindi naniniwalang si Cecille. “Nakakakilig na sana, kaso…” pambibitin pa niya. “Bakit Matt ang pangalan? Girlfriend? pero bakit Matt? Baka naman boy-“

Nakaramdam ng pagkainis si Ron sa ibinibintang sa kanya ni Cecille. Bilang isang lalaki, nakagagalit na pulaan ang iyong kasarian lalo pa’t alam mo sa iyong sarili na tunay ka namang lalaki. Kaya minabuti ni Ron na putulin ang dapat sana’y sasabihin ni Cecille.

“P’wede ba? May girlfriend ako. At ‘yang Matt na ‘yan…”tumigili muna si Ron upang maging kalmado. “Eh matagal na ‘yang nangungulit sa akin eh…patay na patay sa kagwapuhan ko.” dinaan sa pagpapatawang paninindigan ni Ron.

“Bahala ka…” si Cecille na hindi pa rin magawang maniwala. “Kunwari ka pa, bipolar ka rin…hihihi!” bulong niya sa sarili.

Kasalukuyang nakaupo si Ron sa harap ng kompyuter na nakatalikod naman sa salaming pader ng kanilang opisina. Kaya naman kahit na naglilikot ang kamay niya sa may keyboard ay kita pa rin niya ang kalawakan ng campus maging ang panaka-nakang pagdating ng mga tao mula sa may guardhouse.

Nakaupo’t nakasandal siya sa isang swivel chair. Nang mapagod ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nilaro naman niya ang isang ballpen sa kanyang daliri habang nakatingin ng seryoso sa labas ng office.

“Siguro, sobrang init sa labas…” ani Ron.

Halos lahat ng opisina sa institusyong pinapasukan ni Ron ay sinusuplayan ng kuryenteng galing sa init na mula sa araw. Lahat ng airconditioning systems nila ay pinagagana ng solar energy na ikino-convert sa electrical energy ng isang malaking aparato sa tuktok ng bawat office. Isa itong bagay na makapagsasabi ng highly-equipped ang kanilang paaralan.

Tumagal pa ang pagkainip ni Ron ng makakita ng isang lalaking pawisan na papunta sa kanilang opisina. Isang tingin pa lang ay alam na niyang WI applicant ang lalaki. Kaya naman tumakbo na siya sa pinto upang pagbuksan ang lalaking halatang init na init sa labas.

Hahawakan na sana ng lalaki ang pinto ng buksan na ito ni Ron.

“Good afternoon po!” bati ni Ron ng may maluwang na pagkakangiti. “How may I help you?”

Sa halip na bumati pabalik at pumasok ang lalaking mas maliit ng kaunti kay Ron, malungkot itong umalis at payukong naglakad palayo.

“Gwapo sana…suplado nga lang.” ani Ron gamit ang tonong lalaking-lalaki, ‘yong hindi mo pag-iisipan ng iba oras na marinig mo ang mga salitang kanyang binitawan. “Haayy…makabalik na nga.”

Si Ron o Ronald Allen Sebastiano Ramirez, mula sa isang marangyang pamilya. Eredero ng iba’t ibang negosyo ng kanyang ama na si Don Herardo Carteza Ramirez. Anim na taon pa lang si Ron ng patayin ang ina ng grupo ng mga magnanakaw. Kahit na nga ba miyembro siya ng isang angat na pamilya ay sinisikap pa rin niyang makapagtapos gamit ang kanyang sariling kakayahan bilang SA (Student Assistant). Sikat sa buong campus lalo na sa mga babae dahil sa taglay na kagwapuhang nagpapatalon sa puso ninuman, isama mo pa ang boses nitong maaaring isalin sa mga animé dahil sa tindi ng dating nito. Sa madaling salita, isang perpektong leading man sa mga soap opera.

“O, anong nangyari?” takang tanong ni Cecille nang makitang wala namang kasama sa pagpanik si Ron. “S’ya ba si Matt? Ayiieee!” panunudyo pa nito.

“Tumigil ka nga…” naiinis na si Ron. “Baliw ‘ata ‘yon eh…o baka pipi…hindi man lang nagsalita…itong gwapong ‘to, dinedma lang?” pagbuhat pa nito sa sariling bangko. Saka pasalampak na umupo sa swivel chair na kinauupuan niya kanina at muling pinaglaro ulit ang isang ballpen sa kanyang mga daliri.

Maya-maya pa ay nakita niya ulit ang lalaking kanina lamang ay sinabihan niyang baliw at pipi. Subalit ngayon napako ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa lalaking una niyang nakitang basa ng pawis na ngayon ay nangakasuot ng dark violet fitted t-shirt, kaiba sa suot nitong t-shirt kanina na kulay pula. Ang buhok rin ng lalaki ay may tamang ayos sa hulma ng mukha nito na iba rin sa ayos nito kani-kanina lang.

Hindi alam ni Ron kung bakit ganito na lamang ang dating ng lalaking iyon sa kanya. Lumalakas at bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang palapit ng palapit ang lalaki na sa kanyang tingin ay mas bata sa kanya ng dalawang (2) taon.

“Gwapo ha…” parang kuya sa batang kapatid bulong ni Ron kasabay ng paghatid ng tingin sa lalaki sa may pasukan.

Bilang kanyang trabaho, tumakbo siya sa pinto upang pagbuksan niya ang nilalang na pinagbuksan niya ng mga nakaraang minuto.

Subalit bigo siya sa kanyang nais ng magkusa na ang lalaki sa pagbukas ng pinto. Kaya minabuti na lang niya itong salubungin ng pagbati.

“G-“.

Magsasalita na sana si Ron ng mapansing napapapikit ang nasa harapan, iniangat nito ang kanyang mukha palapit sa kanyang matigas na dibdib. Hindi niya alam pero parang nagugustuhan niya ang ginagawa ng lalaki. Kung maaari nga lang, niyakap na niya ito palapit sa kanya.

Napansin ni Ron na nakakukuha na sila ng maraming atensyon, kaya siya na mismo ang nagbali ng sitwasyon.

“Ahh…Sir?” pagtawag ni Ron sa pansin ng lalaki.

Napansin niyang nagulat ang lalaki at gawa ng mga taong nakatingin, napagtanto niyang napahiya pa ito. Kaya naman nagpakilala na siya ng may ngiti ng sa ganoon kahit papaano’y masabi niyang hindi siya galit at wala itong dapat na ikahiya.

“I’m Ron. ” inilapit ni Ron ang kanyang kamay.

Tulala lang ang binata. Ilang sandali pa at…

“Huh?” turan ng lalaking wari mo’y wala pa rin sa sarili.

“What’s yours?” natawa ng kaunti ngunit nakaniti pa ring si Ron.

Napipi ng nga ng tuluyan ang lalaking kaharap ni Ron. Inabot na lamang ni Ron ang kamay ng binata at hinawakan ito.

Sa ginawang ito ni Ron saka nakuha ng lalaki ang nais ng nauna.

“Ahh…I’m Camillo.”

“Ah…gusto pa hahawakan ang kamay ko. Sige lang…bihira lang ang may makahawak ng kamay ko.” tudyo ng isipan ni Ron.